Mentalise is een psychologische praktijk. Zij wil een antwoord zijn voor mensen die hulp zoeken evenals voor mensen die willen reflecteren over hun professionele context.

Men kan er terecht voor psychologisch advies, diagnostisch onderzoek, begeleiding, psychotherapie, supervisie, coaching en dit voor een breed gamma van hulpvragen. De aard van de gewenste hulpverlening wordt bij aanvang steeds samen met de cliënt besproken, bijgestuurd waar nodig en gaandeweg regelmatig geëvalueerd. Met andere woorden, grondig kwalitatief maatwerk in samenwerking met de cliënt zodat blijvende resultaten geboekt kunnen worden.

Missie en Visie

Psychologische praktijk Mentalise wil door hedendaagse ontwikkelingsgerichte en psychotherapeutische methodieken menselijke capaciteiten en talenten optimaliseren, inzichten bijbrengen en beperkingen leren aanvaarden. De focus ligt op actief reflecteren samen met de cliënt. Therapeut en cliënt gaan samen ‘in therapie’ en werken met elkaars ‘mind’. Het ontvouwen van wederzijds ‘commitment’ doet een uniek vermogen ontstaan te kunnen reflecteren over zichzelf en de ander. Dit kernproces brengt de nodige ‘drive’ en ‘flow’ om zichzelf te willen realiseren in het leven, in het leren, in relaties, in het werk.

Groei betekent verandering en verandering creëert nieuwe perspectieven op zichzelf, de ander, de omgeving.

Waarden

Mentalise ademt volgende waarden en staan centraal in de wijze van werken:

 • Respectvolle en betrokken attitude naar de cliënt
 • Samen in ‘commitment’ werken aan groei, verandering en aanvaarding
 • Zelfrealisatie en creatie
 • Deskundige en betrouwbare dienstverlening
 • Ontwikkelingsgerichte en psychotherapeutische benadering

Peter Roels

Mijn gedreven persoonlijkheid en actieve stijl als hulpverlener zijn onderbouwd door een brede kennis. De rode draad in mijn professionele loopbaan is het ontwikkelingsgericht behandelen van mensen in hun persoonlijk leven en context.

Professionele ervaring als psychodiagnosticus, klinisch psycholoog, psychodynamisch psychotherapeut, coördinator, stageleider, supervisor en outreacher deed ik op binnen diverse werkcontexten in de geestelijke gezondheidszorg. Ik gaf diverse lezingen en ben tevens mede-auteur van enkele gepubliceerde teksten.

Ik ben ervan overtuigd dat ontwikkeling de motor is van persoonlijke groei, verandering en aanvaarding. Hieraan moet de nodige aandacht en zorg besteed worden. Dit gebeurt reeds bij het eerste contact met de cliënt en blijft onafgebroken aanwezig tijdens de begeleidingsperiode. Mensen engageren zich als ik als hulpverlener hun ‘mentale wereld’ in mijn eigen ‘mentale wereld’ opneem, vasthoud en gaandeweg samen met hen er de nodige mentale arbeid rond verricht. Goede en doordachte inschatting bij aanvang is essentieel opdat groei, verandering en acceptatie gerealiseerd kan worden.

Met Psychologische praktijk Mentalise wil ik kwalitatieve hulpverlening op de kaart zetten waarbij ik het essentieel vind steeds naar de cliënt een antwoord op maat te kunnen beiden.

 • 2015

  Human Resources Officer (Syntra, Gent)

 • 2011

  Gespecialiseerde cursus Affect Regulatie Therapie (RINO Vlaanderen, Leuven)

 • 2011

  Gespecialiseerde cursus Mentalisation Based Therapy (Viersprong Academie, Breda)

 • 2008

  Gespecialiseerde cursus Druk en Beïnvloeding (Interactie Academie, Antwerpen)

 • 2003 – 2005

  Gespecialiseerde cursus Ontwikkelingsproblematiek (prof. Pièrre Delion, Université Lille)

 • 1999 – 2009

  Post-academische vorming psychodynamische psychotherapie in intervisie/werkgroepen (KU-Leuven)

 • 1999

  Gespecialiseerde Studie in de Psychodynamische Psychotherapie (KU-Leuven)

 • 1998 – 2003

  Zelf eigen langdurig therapeutisch proces bij prof. Dr. Rudi Vermote (UPC Kortenberg) vanuit het kader van Mentalisation Based Therapy

 • 1996 – 2007

  Supervisie ter vervolmaking Psychodynamische Psychotherapie

 • 1993

  Master in de Klinische Psychologie (KU-Leuven)

Wie kan er bij mij terecht?

Voor welke soorten hulpverlening kan u bij mij terecht?

 • coaching bij werkgerelateerde zaken vanuit Human Resources invalshoek
 • counseling
 • crisisinterventie- en ondersteuning
 • diagnostische beeldvorming
 • gezinsgerichte benadering
  • gezinstherapie
  • individuele psychotherapie
  • intervisie/ groepsintervisie
  • job coaching
  • life coaching
  • mental coaching
  • mentalisation based therapy
  • ontwikkelingspsychotherapie
  • oplossings-, ontwikkelingsgerichte en directieve aanpak
  • opvoedingsondersteuning- en begeleiding
  • ouderbegeleiding (oudertherapie)
  • ouder-kind begeleiding (ouder-kind therapie)
  • outreaching (op verplaatsing)
  • personal coaching
  • preventie
  • psychodynamische kinderpsychotherapie (speltherapie)
  • psychodynamische psychotherapie
  • psychologische behandeling
  • psychologisch onderzoek (intelligentie, beleving, persoonlijkheid)
  • rouwbegeleiding
  • supervisie voor hulpverleners
  • trajectbegeleiding
  • work-life balance coaching

Voor welke hulpvragen kan u bij mij terecht?

 • aanpassingsmoeilijkheden
 • aanvaarden van ouder worden
 • angstproblematiek / angstklachten / paniekaanvallen
 • Attention Deficit Disorder (ADD)
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
  • adolescentieproblemen
  • burn-out / bore-out
  • concentratieproblemen
  • depressieve problematiek / depressie
  • fobische problematiek
  • gedrags- en agressieproblematiek
  • gevolgen van ontwikkelingsproblemen op volwassenen leeftijd
  • hechtingsproblematiek / bindingsangst / verlatingsangst
  • hypersensitiviteit
  • identiteitsproblemen
  • impulsiviteitsproblematiek / impulsbeheersingsproblemen
  • innerlijke onrust
  • intervisievragen
  • keuzemoeilijkheden
  • leerproblematiek
  • levensvragen / zingevingsvragen
  • midlifecrisis
  • niet goed in je vel zitten
  • ontwikkelingsproblemen
  • ontwikkelingsproblematiek bij kinderen en adolescenten
  • opvoedingsproblemen
  • persoonlijkheidsproblematiek
  • pervasieve problematiek / problemen in sociaal contact
  • pestproblematiek (school, werk, thuis)
  • posttraumatische problematiek
  • prestatieproblemen / onderpresteren
  • problemen in de relatie ouder-kind
  • psychosomatische klachten
  • relatieproblemen
  • rouwverwerking
  • slaapproblemen / nachtmerries
  • slachtofferhulp
  • stemmingsschommelingen
  • stress- en spanningsklachten
  • supervisievragen
  • traumaverwerking
  • verdriet
  • vermoeidheidsklachten
  • verslavingsproblematiek
  • verwerken relatiebreuk
  • verwerken verlieservaring
  • werkgerelateerde vragen
  • zelfbeeldproblematiek / onzekerheidsgevoelens / weinig zelfvertrouwen
  • zich minderwaardig voelen
  • zich zorgen maken

Wil u graag contact met me opnemen?

Voor een vraag, een opmerking of reactie, aarzel niet en contacteer mij.

Alvast bedankt voor uw bericht.